Privacybeleid

Verklaring gegevensbescherming

De website www.hornbadmeinberg.de wordt beheerd door GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH (hierna "GUT"), een volledige dochteronderneming van de stad Horn-Bad Meinberg. Tijdens uw internet-sessie op www.hornbadmeinberg.de verzamelt en gebruikt GUT persoonlijke en persoonsgebonden gegevens uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover van onze kant persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij een geschikte coderingsmethode (SSL via HTTPS). We willen er echter op wijzen dat een volledig veilige gegevenstransmissie via het internet niet kan worden gegarandeerd. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan toegangsgegevens alleen op in zogenaamde server-logbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijdstip van opvraging, overgedragen datavolume en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de websites te waarborgen en ons aanbod te verbeteren en laten ons niet toe om conclusies te trekken over uw persoon.

Voor meer informatie zie website statistieken Piwik (verder hieronder)

Cookies

Soort, doel en omvang van de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens

Voor zover u ons persoonsgegevens verstrekt telefonisch, mondeling of schriftelijk (fax, e-mail, brief), verzamelen, verwerken en gebruiken wij deze om uw vragen te beantwoorden, contracten af te sluiten, te rangschikken en te verwerken, voor klantenservice en technische administratie.

Wanneer u zich bijvoorbeeld abonneert op de nieuwsbrief ontvangt u de laatste informatie per e-mail.

Deze gegevens worden verzameld om te weten wie de contractpartner is, om contractuele relaties met u op te bouwen, te regelen, te ontwerpen, te verwerken en te wijzigen, om de verstrekte gegevens op plausibiliteit te controleren en, indien nodig, om contact op te nemen in geval van vragen (bijv. contactformulier).

Bovendien worden contact-, adres- en bestelgegevens verzameld en verwerkt voor uw eigen marketingdoeleinden over de wettelijk voorgeschreven periode als u hier uitdrukkelijk mee instemt.

Mocht u later besluiten dat u geen gebruik meer wilt maken van de diensten, dan kunt u hier te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar tegen maken.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven of op andere wijze doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder door uw boekingsgegevens door te geven aan de betreffende aanbieder en contractpartner met wie overeenkomstige contracten bestaan.

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst in te trekken.

Opgeslagen persoonlijke gegevens worden gewist als u geen toestemming geeft voor opslag, als u uw toestemming intrekt, als het niet langer nodig is voor het doel waarvoor het is opgeslagen of als opslag om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is of wordt.

GUT stelt ook andere aanbieders in staat zich op de website te presenteren en naar hun aanbiedingen te linken. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze aanbiedingen ligt bij de betreffende aanbieder.

Extern boekingssysteem
Internet, Office and Business Solutions – INTOBIS GmbH & Co. KG, Daisendorfer Strasse 34 a, D-88709 Meersburg
Telefon +49 (0)75 78 / 9 21 15 – 0
Telefax +49 (0)75 78 / 9 21 15 – 29
E-Mail: info@intobis.de · Internet www.intobis.de (hoofddirecteur: Michael Heck) betrokken. 

Bij het boeken van diensten, de naam, het adres en de contactgegevens worden verstrekt via INTOBIS GmbH & Co. KG GmbH aan de desbetreffende leverancier.

Extern ticketservice:
ADticket GmbH
Kaiserstraße 69
D-60329 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0)69 407 / 662 - 40
Telefax +49 (0)69 407 / 662 - 50
E-Mail: info@adticket.de · Internet www.adticket.de (hoofddirecteur: Helge Hollander, Katrin Stahlberg, Johannes Tolle) betrokken.

Gebruik van social plugins uit Facebook, Twitter, Youtube

Op onze homepage worden zogenaamde social plugins van sociale netwerken gebruikt. Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, worden de plugins met behulp van een HTML-link (de zogenaamde "Shariff solution" van c't) in de pagina geïntegreerd. Dit zorgt ervoor dat er geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk wanneer u een pagina van onze homepage oproept die dergelijke plug-ins bevat. Als u op een van de knoppen klikt, er wordt een nieuw venster van uw browser geopend en u roept de pagina van de betreffende serviceprovider op, waarop u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) bijv. op de knop Vind ik leuk of Delen kunt drukken. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de gegevensbeveiliging informatie van de aanbieders zelf.

E-Kaart

De verzending van de Horn-Bad Meinberg wenskaarten op www.hornbadmeinberg.de is een gratis aanbod voor de verzending van wenskaarten via internet. Uw gegevens worden alleen opgeslagen voor het doel en voor de duur van het verzenden en verzamelen van een wenskaart. Uw gegevens worden niet gebruikt, doorgegeven of geëvalueerd voor reclamedoeleinden.

Curatieve toediening - Uitgifte van zorgpasjes

Voor de oprichting van persoonlijke gezondheidskaarten (naam en duur van het verblijf) in het bad Meinberg van staat, de goede gebruikt de software van de AVS.

AVS algemene administratieve service GmbH

Amtsgericht Bayreuth HRB 220
Zetel van de vennootschap: Josephsohn plein 8, 95444 Bayreuth
USt.IdNr. DE 811284327

Telefoon: + 49 (0) 921 802 110
Fax.: + 49 (0) 0921 802 100
E-mail: info@vvsholding.de

De bijbehorende privacybeleid, bezoek https://www.avs.de/impressum.htm

Nieuwsbrief Privacybeleid

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief.

Webstatistieken Piwik

Deze website maakt gebruik van Piwik, een open-sourcesoftware voor statistische analyse van bezoekerstoegang. Piwik gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om het gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van dit internetaanbod wordt opgeslagen op de server van de aanbieder in Duitsland Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking en voor de opslag geanonimiseerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Videosurveillance – 24 uur

Op grond van artikel 13 van de Verordening gegevensbescherming videobewaking willen wij u erop wijzen, dat het gehele kuuroord van dichtbij zodanig wordt bewaakt, dat de registratie door bewegingen in deze gebieden wordt geactiveerd. Dit geldt gedurende de hele dag, omdat het gebouw ruim en onduidelijk is, deels ook van buitenaf niet zichtbaar en er verschillende toegangs- en inbraakmogelijkheden zijn.

De bewaartijd is meestal max. 14 dagen.

Recht op informatie en de mogelijkheid om contact op te nehmen

U hebt te allen tijde het recht om informatie over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens vrij te geven en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens of het intrekken van een verleende toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met:

Ludmilla Gutjahr
GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH
Parkstr. 10
32805 Horn-Bad Meinberg
Tel.: +49 (0) 5234/20597-0
Fax: +49 (0) 5234/20597-29
E-Mail: l.gutjahr@hornbadmeinberg.de