Natuurgebied rond Horn-Bad Meinberg

Want als de wereld is op zijn best als het bescherming nodig heeft en is het bewust toerisme 'zonder commercie voorbehouden. De natuur is overgeleverd in Oost-Westfalen-Lippe sinds 1912. 1925 en 26 waren op de juridische grondslag van de Lippe veld en bos Politiewet, onder meer, het natuurgebied Externsteine gemeld. Rond Horn-Bad Meinberg vinden de zwerver vele beschermde natuurlijke schoonheid, waarmee de flirt waard opnieuw en opnieuw. Te klikken op de link brengt u naar de pagina van de beschermde gebieden van de Staat Agentschap voor Natuur, milieu en consumentenbescherming NRW, korte LANUV NRW, met meer informatie. (Voornaam en de volgende informatie van LANUV web)

Onze tips voor het verkennen: verrekijkers, vrede, mindfulness aanwijzingen op de borden en volg dan als ze worden geformuleerd als een aanvraag!

NSG Biel grot met Luke gat

Bescherming en behoud van een soortenrijke beuk gemengd bos complex met-rock beïnvloed bijzondere locaties (grot) als Refugialbiotop voor bedreigde plant- en diersoorten, vooral voor vleermuizen (waaronder FFH verwante soorten, zoals Groot-Myotis en vijver)

Gevaren: vrijetijdsbesteding, jacht, ontbossing, verkeerd loggen (FW), Kick Schade aan vegetatie, de vernietiging van het terrein morfologie

NSG Norderteich met Naptetal

Bescherming en behoud van een structureel divers grasland-staart complex, evenals een natuurlijke kreek vallei met Auengrünland. Bescherming en het behoud van een groot loofbos met beuken en eiken-haagbeukenbossen verschillende mate, veren, natuurlijke beken met bijbehorende oeverbos, natuurlijke staande water en natte graslanden als Refugiallebensraum voor bedreigde diersoorten en ecologische gemeenschappen, en als een netwerk- en Refugialbiotop voor soorten wetlands; Het veiligstellen van de Middelste Bonte Specht optreden, back-up van het optreden van Bechstein's vleermuis.

Gevaren: vrijetijdsbesteding, niet inheemse houtige gewassen (FW), Kick Schade aan vegetatie

NSG Extern Stones (incl. Baerenstein)

Behoud van een unieke geowetenschappelijk interessante rotsmassief

Behoud van de vijver regio

Behoud van zeldzame plantengemeenschappen als leefgebied voor vele dier- en plantensoorten RL

Gevaren: vrijetijdsbesteding, niet inheemse houtige gewassen (FW), Kick Schade aan vegetatie

NSG Harrow Noord

Bescherming, behoud en herstel van een groot, samenhangend, soortenrijk beukenbos gebied als woonplaats voor zeldzame, bedreigde en landschap ruimte typische dier- en plantensoorten.

Hazard: divers

NSG Silberbachtal met Ziegenberg

Bescherming, het behoud en de ontwikkeling van beuken en ooibossen door natuurlijke bosbeheer, extensivering van Auengrünlandes, ontwikkeling van een natuurlijke beek systeem, het onderhoud van kleine bomen en struiken.

Hazard: B als biociden via I zoals intensieve bosbouw en M tot Z voor afvalverwerking en versnippering door wegen

NSG Eggeosthang met Lippe Velmerstot

Bescherming, behoud en herstel van een groot, samenhangend, soortenrijk beukenbos gebied als woonplaats voor zeldzame, bedreigde en landschap ruimte typische dier- en plantensoorten, de bescherming en het behoud van de bijna-natuurlijke hardhout gebieden met tal van natuurgebieden en een dwerg struik heide.

Gevaren van A tot en met F als herbebossingsactiviteiten en S als verstoring fokkerij-activiteiten tot Z vernietiging van het terrein morfologie

NSG Beller hout

Bescherming en behoud van een structureel divers grasland Hedge complex, evenals een natuurlijke kreek vallei met Auengrünlandschutz en onderhouden van een groot loofbos met beuken en eiken-haagbeukenbossen verschillende mate, veren, natuurlijke beken met bijbehorende oeverbos, natuurlijke staande water en natte graslanden als Refugiallebensraum voor bedreigde diersoorten en gemeenschappen alsmede netwerkvorming en Refugialbiotop voor soorten wetlands; Het veiligstellen van de Middelste Bonte Specht optreden, back-up van het optreden van Bechstein's vleermuis.

Gevaren: e als eend en herten voeden op G als rivier training om V voor het vervoer

NSG steengroevegebied Baerenstein

Of: hoe komt het zandsteen uit Horn-Bad Meinberg in de kathedraal van Keulen? Niet vanwege de steengroevegebied Baerenstein is district Stolberg van Aken.

NSG Buchenwald in de buurt van Bell Mountain

Bescherming en behoud van grote aaneengesloten lievevrouwebedstro beukenbos met enkele thermofiele soorten.

Gevaren: dynamisch concept van afvalhout, behoud van Laubholzbestockung, geen duidelijke, natuurlijke bosbeheer, conversie naar inheems bos inventaris, bos jas Ontwikkeling

NSG Sanne break

Onderhoud en optimalisatie van waardevolle natte natte graslanden met kleine struiken

Gevaren: behoud van landschappelijke structuren, extensieve graslandexploitatie, grazen, geen drainage, hoofd boomverzorging, onderhoud van hagen, vernatting